The World Leaders Digital Power 100

Published by: Andrzej Marczewski

Erna Solberg

Statsminister i Norge. Jobber for et samfunn med muligheter for alle. For saker til forvaltningen, henvend deg til rette myndighet for saksbehandling.

Rank - 14

89th

Power Score No change

73

Power Score

This Month:

73

Change:

No change

Rank

This Month:

89

Change:

Down 14

Klout

This Month:

68

Change:

Up 1

Detailed Score Breakdown

Metric Actual Previous Weighted Score
Power Score 73

Klout

68 (67) 73