The 100 Most Influential Geopolitics Experts

Published by: Richtopia

Radosław Sikorski

Senior Fellow @CES_Harvard, Distinguished Statesman @CSIS, Senior Advisor @Eurasiagroup; biuro@sikorski.global

Rank - 1

11th

Power Score No change

90

Power Score

This Week:

90

Change:

Down 1

Rank

This Week:

11

Change:

Down 1

Detailed Score Breakdown

Metric Actual Previous Weighted Score
Sub-Total 0
Hidden Metrics 90
Power Score 90