The 100 Most Influential Geopolitics Experts

Published by: Richtopia

Radosław Sikorski

Senior Fellow @CES_Harvard, Distinguished Statesman @CSIS, Senior Advisor @Eurasiagroup; biuro@sikorski.global

Rank - 3

14th

Power Score No change

87

Power Score

This Week:

87

Change:

Down 3

Rank

This Week:

14

Change:

Down 3

Detailed Score Breakdown

Metric Actual Previous Weighted Score
Sub-Total 0
Hidden Metrics 87
Power Score 87