Top 1000 Tech Bloggers #tech_1k

Published by: Rise Social Media

Noah Kulwin

reporter for @vicenews | noah.kulwin@vice.com

Rank + 2

12 th

Tech_Ik Power Score + 25

87.1

Tech_Ik Power Score

This Week:

87

Change:

Up 24.6

Rank

This Week:

12

Change:

Up 2

Blog Posts

This Week:

0

Change:

No change

Blog Comments

This Week:

0

Change:

No change

Score

This Week:

0

Change:

No change

Detailed Score Breakdown

Metric Actual Previous Weighted Score
Tech_Ik Power Score 87.1