#EventProfsPL - ranking najbardziej aktywnych profesjonalistów MICE w polskich social mediach Think Mice

THINK MICE #EventProfsPL - ranking najbardziej aktywnych profesjonalistów MICE w polskich social mediach Bulletins Think Mice (Latest) GM Citrescu

GM Citrescu

Rank
No change

13th

Łączny wynik
No change

61

Łączny wynik

This Week:

61

Change:

No change

Rank

This Week:

13

Change:

No change

Współczynnik influencyjności

This Week:

382

Change:

No change

Zasięgi infuencera

This Week:

3

Change:

No change

Łączny wynik Calculation

This Week
Think Mice

Think Mice
Metric Raw Score Weighted Score Raw Score Weighted Score
Łączny wynik 61 61

Współczynnik influencyjności

382 24 382 24

Zasięgi infuencera

3 36 3 36