#EventProfsPL - ranking najbardziej aktywnych profesjonalistów MICE w polskich social mediach Think Mice

THINK MICE #EventProfsPL - ranking najbardziej aktywnych profesjonalistów MICE w polskich social mediach Bulletins Think Mice Krzysztof Celuch

Krzysztof Celuch

Rank
No change

3rd

Łączny wynik
No change

91

Łączny wynik

This Week:

91

Change:

No change

Rank

This Week:

3

Change:

No change

Współczynnik influencyjności

This Week:

696

Change:

No change

Zasięgi infuencera

This Week:

7

Change:

No change

Łączny wynik Calculation

Previous Week
Think Mice
This Week
Think Mice
Metric Raw Score Weighted Score Raw Score Weighted Score
Łączny wynik 91 91

Współczynnik influencyjności

696 46 696 46

Zasięgi infuencera

7 45 7 45