SustMeme CSR & Business Published by SustMeme Top 500

FOB

Forum Odpowiedzialnego Biznesu to organizacja typu think-and-do-tank; inicjator i partner przedsięwzięć kluczowych dla polskiego #CSR; #NGO #Polska #CSRwPL
Release:
5:00am, 17th Mar 2017
Score period:
05:00:00 10 Mar 2017 to 05:00:00 17 Mar 2017
Platforms:
Twitter | Klout
Next release at:
05:00am 25 Aug 2017